Model alapú anomália detekció gépjárművekben

Topics: Anomaly detection, Cars, Intrusion detection

A gépjárművek belső hálózata egyre bonyolultabb, egyre több számítógépből áll. Ezek a részegységek egymással kommunikálnak, és esetleg támadás áldozatául is eshetnek. A hallgató feladata többféle modell kipróbálása, amik jól predikálják, hogy mi fog történni a CAN hálózaton a közeljövőben. Ha mégsem ez következik be, akkor ezt az eltérést támadásként tudjuk értelmezni.

Maximum number of students: 1 student

Contact: Tamás Holczer (CrySyS Lab)

Anomália-detekció Connected Car rendszerben

Topics: Cars, Anomaly detection

A jövőben a balesetek radikális csökkenését igérő valós idejű járműkommunikáció, azaz a V2X biztonsági alapjait IEEE alapú hitelesítés és aláírás valósítja meg. Ezen rendszernek képesnek kell lennie a rendszerben hitelesített, azonban hibásan működő vagy megtámadott eszközök azonnali kiszűrésére és azok jogosultságának visszavonására. A Európai simTD és Preserve projektek már megalapozták az eljárás funkcionális és elméleti alapjait, azonban a valódi bevezetést további kutatás kell hogy megelőzze.
A hallgató feladata annak vizsgálata, hogy az ökoszisztéma egyes szintjein (szenzor, komponens, alrendszerek, jármű, stb. ) milyen körülmények között tekinthető az adott elem hibásnak/veszélyesnek. Továbbá, hogy milyen lehetőségek vannak a rendszer számára veszélyessé vált entitások azonosítására és kiszűrésére. A projekt különösen aktuális és a hallgatónak lehetősége lesz együttműködni a gépjármű kommunikációs rendszereit fejlesztő Commsignia-val.
Az első félévben a feladat főleg irodalomkutatás, koncepcionális javaslattétel, esetleg egy whiteparer írásában való részvétel. Későbbi félévekben lehetőség nyílik PoC specifikációban, fejlesztésben történő részvételre.
A feladat egy új EUs projekt része, melyben a CrySyS Lab és a Commsignia is konzorciumi partner.

Maximum number of students: 1-2 students

Contact: Levente Buttyán (CrySyS Lab), External supervisor (Commsignia)