Archívum - 2023-2024-1

Archive - 2023-2024-1


Számítógép- és hálózatbiztonság (VIHIMA23)

A tárgy az IT biztonság MSc mérnök-informatikus főspecializáció keretén belül kerül előadásra a tavaszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat és egyéb fontos tudnivalókat lehet letölteni illetve elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja a számítógépekhez kapcsolódó főbb biztonsági problémák ismertetése, és az azok megoldását szolgáló elvek és a gyakorlatban használt módszerek és eszközök bemutatása. Számítógép alatt különböző típusú számítástechnikai eszközöket értünk (pl. személyi számítógépeket, szervereket, mobil eszközöket, beágyazott számítógépeket, stb). A tárgy elsősorban ezen eszközök fizikai és operációs rendszer szintű biztonságát fedi le, az alkalmazás szintű biztonsági kérdésekkel egy másik tárgy (Szoftverbiztonság) foglalkozik.
A tárgy részletes betekintést nyújt továbbá a számítógépekből épített hálózatok biztonsági problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe, valamint a különböző hálózatok üzemeltetési gyakorlatában használt hálózatbiztonsági technikák és eszközök működésébe. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a hálózatok biztonságos üzemeltetésének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas biztonsági megoldások kiválasztását, integrálását, továbbfejlesztését, és üzemeltetését, valamint új megoldások tervezését. A tárgy megalapozza továbbá a hálózatok biztonsági tesztelése (ethical hacking) módszereinek elsajátítását és alkalmazását.

Lecturers

Előadók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

Az aláírás megszerzésének feltétele egy ZH és két házi feladat (egyenként is) sikeres teljesítése. Mind a ZH, mind a házi feladatok esetében, a sikeres teljesítéshez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni. A ZH eredménye nem számít bele a félévvégi jegybe. A házi feladatokból maximálisan 2x25 pont szerezhető, a teljesítésükhöz tehát minimum 2x10 pontot kell szerezni. A házi feladaton szerzett pontok beszámítanak a félévvégi jegybe.

A vizsgaidőszakban

Szóbeli vizsga (írásbeli beugróval). A vizsga sikeres teljesítéséhez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni. A vizsgán maximálisan 50 pont szerezhető, a sikeres vizsgához tehát minimum 20 pontot kell elérni.

A félévvégi érdemjegy számítása

A tárgyból szerzett pontszám: P = V + HF1 + HF2, ahol V a vizsgán szerzett pontszám, HF1 és HF2 pedig a házi feladatokból szerzett pontszám.
A félévvégi jegyhez a ponthatárok:
85-100: 5
70-84: 4
55-69: 3
40-54: 2
0-39: 1

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • szerda, 10:15-12:00, QBF08

Gyakorlat

Practise

  • páros hét csütörtök, 14:15-16:00, IB111

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2023.09.06. Bevezető, kártékony programok (malware) problémája Bencsáth B.
2023.09.13. Biztonsági mechanizmusok az operációs rendszer szintjén Ládi G.
2023.09.14. Malware incidens kezelése Bencsáth B.
2023.09.20. Mobil platformok biztonsága 1 (Android) Ládi G.
2023.09.27. Mobil platformok biztonsága 2 (iOS) Gazdag A.
2023.09.28. Digitális elemzés (forensics) Buttyán L.
2023.10.04. Virtualizációs és konténer technológiák biztonsága Pék G.
2023.10.11. Biztonsági mechanizmusok a firmware szintjén Nagy R.
2023.10.12. OS biztonság - Windows és Linux hardening Ládi G.
2023.10.18 Fizikai támadások és bontásellenálló hardware modulok Buttyán L.
2023.10.25. Tűzfalak Holczer T.
2023.10.26. Tűzfalak konfigurációja + Spam szűrés Ládi G.
2023.11.01. Mindenszentek
2023.11.08. Biztonsági mechanizmusok a hálózati infrastruktúra szintjén - DNS Bencsáth B.
2023.11.09. ZH Holczer T.
2023.11.15. Layer 2-3 szintű biztonság Holczer T.
2023.11.22. Hálózati behatolástesztelés (penetration testing, ethical hacking) Bencsáth B.
2023.11.23. Hálózati behatolástesztelés a gyakorlatban Bencsáth B.
2023.11.29. Behatolás detektáló és egyéb monitorozó rendszerek (IDS, IPS, SIEM, SOC, honeypot) Holczer T.
2023.12.06. VPN megoldások Ládi G.
2023.12.07. Logolás és logelemzés Holczer T.
2023.12.11. PótZH (IB.111 10:15-) Holczer T.