Archívum - 2022-2023-1

Archive - 2022-2023-1


Hálózat és biztonság laboratórium (VIHIBC01)

A tárgy a Hálózat és biztonság üzemmérnök-informatikus specializáció keretén belül kerül megtartásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja a specializáció tárgyaiban (Gyakorlati hálózatbiztonság és Számítógép hálózatok a gyakorlatban) megszerzett hálózatkonfigurációs és hibafeltárási ismeretek önálló gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók a gyakorlat szintjén megértsék az alapvető hálózatüzemeltetési és feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök működését és hatékony alkalmazásuk feltételeit.
A tantárgy alkalmazás szinten oktatja az alapvető hálózatüzemeltetési feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök megoldásorientált alkalmazását. Alkalmazás szinten oktatja a hálózati hibák felismerésének, behatárolásának és elhárításának gyakorlati eszközeit és módszereit, valamint azok megoldásorientált alkalmazását.

Lecturers

Előadók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

Mind a hálózatos, mind a biztonsági tematikájú laborok (összesen 10) sikeres teljesítése (beugró, feladatmegoldás, jegyzőkönyv). A szorgalmi időszakban, előre meghatározott időpontokban maximum két mulasztott, vagy sikertelen labor pótolható. Labor javító jelleggel nem ismételhető.

A félévvégi érdemjegy számítása

A félév végi jegy a jegyőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • hétfő, 08:15-12:00, IL.107 (Cisco labor) és/vagy IB.111

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2022.09.05. Tájékoztató (11:00-kor) Zsóka Z.
2022.09.12. H1 - Hálózat kábelezése. Switchek, routerek és PC-k alapbeállításai.
Hálózati címek tervezése és hozzárendelése. (IL.107 és IB.111)
Zsóka Z.
2022.09.19. H2 - VLAN-ok és trunk-ök konfigurálása. Redundáns hálózatok. (IL.107 és IB.111) Zsóka Z.
2022.10.03. H3 - VLAN-ok közötti átjárás megoldása. Statikus routing konfigurálása, hibakeresése. (IL.107 és IB.111) Zsóka Z.
2022.10.10. H4 - EIGRP konfigurálása, hibakeresése. OSPF routing konfigurálása, hibakeresése. (IL.107 és IB.111) Zsóka Z.
2022.10.17. H5 - Automatikus címzés (DHCP, SLAAC) beállítása, hibakeresése. Címfordítás (NAT) konfigurálása, hibakeresése. (IL.107 és IB.111) Zsóka Z.
2022.10.24. B3 - Log gyűjtés és elemzés: Elastic Stack (IB.111) Gazdag A., Ládi G., Holczer T.
2022.11.07. B5 - Etikus hackelés: Hálózatok felmérése sebezhetőségek szempontjából (IB.111) Bencsáth B., Nagy R.
2022.11.14. B1 - Tűzfalak 1: Beépített tűzfalak: IPTables, Windows FW (IB.111) Ládi G., Bencsáth B.
2022.11.21. B2 - Tűzfalak 2: Külső tűzfalak: Zorp, pfSense (IB.111) Nagy R., Holczer T.
2022.11.28. B4 - Virtuális magánhálózatok létrehozása: Linux, pfSense (IB.111) Holczer T., Ládi G.

Korábbi évek

Previous Years