Archívum - 2021-2022-1

Archive - 2021-2022-1


Kódolás és IT biztonság (VIHIBB01)

A tárgy az üzemmérnök (BProf) informatikus képzés keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja az információs és kommunikációs rendszerekben használt kódolási módszerek alapelveinek ismertetése, valamint néhány jellemző kódolási eljárás, algoritmus gyakorlati alkalmazási készségének kialakítása, különös tekintettel az IT biztonság céljait szolgáló kódolási technikákra (adatok rejtjelezése, integritásvédelme és hitelesítése). A tárgy célja továbbá az IT biztonság kódoláson túlmutató területeinek bemutatása, különböző rendszer-, hálózat- és szoftverbiztonsági problémák és az azok kiküszöbölését szolgáló módszerek alapelveinek ismertetése, és alkalmazási készség kialakítása a gyakorlatban használt védelmi megoldások kiválasztása, konfigurálása, és üzemeltetése területén.

Lecturers

Előadók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

A félév során 12 labor gyakorlatból a 8 legjobb eredményű labor összesített eredménye adja a félévvégi érdemjegy 50%-át.
Az aláíráshoz minimum 8 labor sikeres teljesítése (>=2) szükséges.

A vizsgaidőszakban

Sikeres írásbeli vizsga, mely a vizsga során maximálisan elérhető pontszám legalább 40%-ának elérését jelenti. A vizsga a félévvégi érdemjegy 50%-át adja.

A félévvégi érdemjegy számítása

0.5 * L + 0.5 * V,
ahol L a 8 legjobban sikerült labor gyakorlat összesített eredménye és V a vizsgán kapott jegy.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • csütörtök, 12:15-14:00, IE.007

Gyakorlat

Practise

  • kedd, 8:15-10:00, HSZK

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2021.09.07. Elmarad
2021.09.09. Bevezetés az IT biztonságba Buttyán L.
2021.09.14. INTRO labor
2021.09.16. Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés Futóné Papp D.
2021.09.21. INPUT-VAL labor
2021.09.23. Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek Gazdag A.
2021.09.28. TEST labor
2021.09.30. Szoftverbiztonság - webes alkalmazások Gazdag A.
2021.10.05. WEB-INTRO labor
2021.10.07. Elmarad - SCH QPA
2021.10.12. WEB-SRV labor
2021.10.14. Felhasználó hitelesítés és hozzáférésvédelem Ládi G.
2021.10.19. WEB-CLT labor
2021.10.21. Hálózatbiztonság Holczer T.
2021.10.26. REVERSE labor
2021.10.28. Kriptográfiai kódolás I. Buttyán L.
2021.11.02. ACC-B labor
2021.11.04. Kriptográfiai kódolás II. Buttyán L.
2021.11.09. CRYPTO labor
2021.11.11. Kulcsmenedzsment és kriptográfiai protokollok Buttyán L.
2021.11.16. Elmarad - TDK
2021.11.18. Veszteség mentes forráskódolás Vajda I.
2021.11.23. PENT-B labor
2021.11.25. Veszteséges forráskódolás Vajda I.
2021.11.30. COMPRESS+MEDIA labor
2021.12.02. Csatornakódolás Vajda I.
2021.12.07. ECC labor
2021.12.09. Rosszindulatú szoftverek (malware) Bencsáth B.