Archívum - 2020-2021-2

Archive - 2020-2021-2


Hálózatbiztonság (VIHIMB00)

Figyelem! A megváltozott körülmények miatt új, távoktatási rend lesz életben! A tantárgyi anyagok előre rögzítve lesznek, ez meg lesz osztva. A tárgy órarendi sávjának végén (11:15-12:00) on-line live konzultációt tartunk MS Teams-en keresztül. Aki ezen hatékonyan szeretne résztvenni, annak célszerű előtte megismerkedni az anyaggal a fentiekben leírtak szerint, és a konzultációt arra használni, hogy a kérdéseit feltegye. A kérdéseket előre is el lehet küldeni a vihimb00@crysys.hu címre. Az előre megkapott kérdésekre az előadó felkészül, és ezeknek megválaszolásával kezdi a konzultációt, majd ezután következhetnek további kérdések, melyeket tipikusan a Teams meeting chat paneljén lehet írásban beküldeni.

HÁZI FELADATOK:
A házi feladatokkal kapcsolatban semmi nem változik azokat pontosan úgy kell megoldani és beadni, ahogy eddig.

Vizsga: Később egyeztetjük.

KOMMUNIKÁCIÓ: A kommunikáció továbbra is elsősorban mindenkinek küldött Neptun üzenetek formájában történik. Érdemes továbbá folyamatosan figyelni a tárgy web oldalát (https://www.crysys.hu/education/VIHIMB00) és a tárgy tanszéki Moodle-jét. Az egyes előadók e-mail-ben érhetők el, ahogy eddig is.

Tanács:
Biztos lesznek zökkenők, mindenkitől türelmet és megértést kérünk. Továbbra is igyekszünk a leghatékonyabban befejezni ezt a félévet!

Általános leírás: A tárgy az IT biztonság MSc mérnök-informatikus mellékspecializáció keretén belül kerül előadásra a tavaszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos tudnivalókat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy részletes betekintést nyújt a számítógép-hálózatok biztonsági problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe, valamint a különböző hálózatok üzemeltetési gyakorlatában használt hálózatbiztonsági technikák és eszközök működésébe. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a hálózatok biztonságos üzemeltetésének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas biztonsági megoldások kiválasztását, integrálását, továbbfejlesztését, és üzemeltetését, valamint új megoldások tervezését. A tárgy megalapozza továbbá a hálózatok biztonsági tesztelése (ethical hacking) módszereinek elsajátítását és alkalmazását.

Lecturers

Előadók

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

2 db házi feladat.

A vizsga időszakban

Szóbeli vizsga.

A félévvégi érdemjegy számítása

P = HF1 + HF2 + V + E , ahol HF1 és HF2 a házi feladatokra kapott pontok (max 20+20 pont), V pedig a szóbeli vizsgán kapott pont (max 60 pont), míg E a kiugrókon szerzett extra pont (kiugrónként max 1 pont). HF1, HF2 és V mindegyike legalább elégséges kell legyen .
Ponthatárok:
- jeles: P >= 85 pont
- jó: P >= 70 pont
- közepes: P >= 55 pont
- elégséges: P >= 40 pont
- elégtelen: P < 40 pont.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • kedd, 10:15-12:00, virtuális kibertér - MS Teams

Gyakorlat

Practise

  • csütörtök, páros hét 10:15-12:00, virtuális

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2021.02.09. Network penetration testing Bencsáth B.
2021.02.16. Network penetration testing 2. Bencsáth B.
2021.02.18. Ethical hacking tools, demos Bencsáth B.
2021.02.23. Network infrastructure security Bencsáth B.
2021.03.02. Firewall Holczer T.
2021.03.04. Windows firewall Ládi G.
2021.03.09. IDS,IPS, SIEM Holczer T.
2021.03.16. Security of Routing Protocols Ládi G.
2021.03.18. TOR + DNSSec Bencsáth B.
2021.03.23. Spam filtering, detection of DoS attacks Bencsáth B.
2021.03.30. Botnets Bencsáth B.
2021.04.01. Tavaszi szünet
2021.04.06. Tavaszi szünet
2021.04.13. VPN Ládi G.
2021.04.15. VPN Solutions Ládi G.
2021.04.20. Layer 2 security Holczer T.
2021.04.27. Industrial control network security Holczer T.
2021.04.29. Network device setup Holczer T.
2021.05.04. Vehicular network security Holczer T.
2021.05.11. Logging Holczer T.
2021.05.13. Honeypots and sandbox Holczer T.

Korábbi évek

Previous Years