Archívum - 2020-2021-2

Archive - 2020-2021-2


Biztonsági protokollok (VIHIMA05)

A tárgy az IT biztonság MSc mérnök-informatikus mellékspecializáció keretén belül kerül előadásra a tavaszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Az előadások és gyakorlatok anyaga a kari Moodle rendszeren keresztül érhető el.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja, hogy (i) megismertesse a hallgatókkal a modern vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő, a hálózati kommunikáció biztonságával kapcsolatos problémákat, (ii) bemutassa a biztonsági problémák megoldására használt korszerű biztonsági protokollok elveit és gyakorlati megvalósításait, és (iii) az ismertetett protokollok részletes analízisén keresztül betekintést nyújtson a biztonsági protokollok tervezési kérdéseibe.

Lecturers

Előadók

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

2 db (több részből álló) házi feladat és 1 db nagy zárthelyi dolgozat.

Opcionális pontok

Ebben a félévben nincsenek opcionális pontok.

A félévvégi érdemjegy számítása

P = ZH + HF1 + HF2, ahol ZH a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám (min 24, max 60 pont), HF1 és HF2 a házi feladatokra kapott pontok (házinként min 8, max 20 pont).
Ponthatárok:
P >= 85 pont --> jeles (5);
P >= 70 pont --> jó (4);
P >= 55 pont --> közepes (3);
P >= 40 pont --> elégséges (2);
P < 40 pont --> elégtelen (1).

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • kedd, 8:15-10:00, on-line
  • péntek, 10:15-12:00 (csak páros heteken), on-line

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2021.02.09. Stream ciphers Buttyán L.
2021.02.16. Block ciphers and block encryption modes Buttyán L.
2021.02.19. Intro to PyCryptodome, exercise on symmetric key encryption Buttyán L.
2021.02.23. Attacks on CBC Buttyán L.
2021.03.02. Hash and MAC functions, replay protection Buttyán L.
2021.03.05. Exercise on secure channels Buttyán L.
2021.03.09. TLS Record Protocol Buttyán L.
2021.03.16. Public key cryptography Buttyán L.
2021.03.19. Exercise on protocol design Buttyán L.
2021.03.23. Key exchange protocols and public key certificates Buttyán L.
2021.03.30. Key generation and derivation Buttyán L.
2021.04.01 - 07. --- Spring Break ---
2021.04.13. TLS Handshake Protocol Buttyán L.
2021.04.16. Exercise on hybrid encryption and digital signatures Buttyán L.
2020.04.20. WiFi security Buttyán L.
2021.04.27. Disk encryption Buttyán L.
2020.04.30. Exercise on attacking key exchange protocols Buttyán L.
2021.05.04. PKI a gyakorlatban Endrődi Csilla (Microsec)
2021.05.11. ZH
2021.05.14. Pót ZH

Házi feladat

Homework

1. házi feladat

Az 1. házi során 5x2 kis feladatot adunk ki az órákon elhangzott témakörökkel kapcsolatban. Ezek a feladatok általában offenzív jellegűek, azaz egy-egy egyszerűbb kripto primitívet vagy protokollt kell feltörni bennük. A megoldást a Moodle rendszeren keresztül kell beadni az ott megadott határidőig.

Deadlines

Határidő

Minden kiadott feladat megoldására egy hét áll rendelkezésre. Pontos határidőket lásd a Moodle rendszerben.

2. házi feladat

A 2. házi során egy fejlesztési projektet kell végrehajtani, ami tervezési és implementációs fázisokat tartalmaz, valamint az elkészült alkalmazás bemutatását is magában foglalja. Ezt a feladatot max. 3 fős csapatokban kell megoldani a hallgatóknak. Egy tervezési dokumentációt, az elkészült alkalmazás forráskódját, és egy működést demonstráló videót kell beadni a teljesítéshez.

Deadlines

Határidő

Ezt a házit a félév vége felé kell majd beadni. A pontos beadási határidőt lásd a Moodle rendszerben.

Számonkérés

Exam

  • ZH: 2021.05.11. - tbd
  • Pót ZH: 2021.05.14. - tbd

Kiegészítő források

Readings

Korábbi évek

Previous Years