Archívum - 2020-2021-1

Archive - 2020-2021-1


Hálózat és biztonság laboratórium (VIHIBC01)

A tárgy a Hálózat és biztonság üzemmérnök-informatikus specializáció keretén belül kerül megtartásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja a specializáció tárgyaiban (Gyakorlati hálózatbiztonság és Számítógép hálózatok a gyakorlatban) megszerzett hálózatkonfigurációs és hibafeltárási ismeretek önálló gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók a gyakorlat szintjén megértsék az alapvető hálózatüzemeltetési és feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök működését és hatékony alkalmazásuk feltételeit.
A tantárgy alkalmazás szinten oktatja az alapvető hálózatüzemeltetési feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök megoldásorientált alkalmazását. Alkalmazás szinten oktatja a hálózati hibák felismerésének, behatárolásának és elhárításának gyakorlati eszközeit és módszereit, valamint azok megoldásorientált alkalmazását.

Lecturers

Előadók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

Mind a hálózatos, mind a biztonsági tematikájú laborok (összesen 10) sikeres teljesítése (beugró, feladatmegoldás, jegyzőkönyv). A szorgalmi időszakban, előre meghatározott időpontokban maximum két mulasztott, vagy sikertelen labor pótolható. Labor javító jelleggel nem ismételhető.

A félévvégi érdemjegy számítása

A félév végi jegy a jegyőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • hétfő, 08:15-12:00, IL.107 (Cisco labor) és/vagy IB.111

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2020.09.07. Tájékoztató - Elmarad szünet miatt
2020.09.14. H1 - Hálózat kábelezése. Switchek, routerek és PC-k alapbeállításai.
Hálózati címek hozzárendelése. (IL.107)
Zsóka Z.
2020.09.21. H1 - Hálózat kábelezése. Switchek, routerek és PC-k alapbeállításai.
Hálózati címek hozzárendelése. (IL.107)
Zsóka Z.
2020.09.28. H2 - VLAN-ok és trunk-ök konfigurálása.
VLAN-ok közötti átjárás megoldása. (IL.107 és IB.111)
Zsóka Z.
2020.10.05. H3 - Statikus routing konfigurálása. RIP routing konfigurálása, hibakeresése.
OSPF routing konfigurálása, hibakeresése. EIGRP konfigurálása.
(IL.107 és IB.111)
Zsóka Z.
2020.10.12. H4 - DHCP szerver beállítása. Címfordítás (NAT) konfigurálása. (IL.107 és IB.111) Zsóka Z.
2020.10.19. H5 - Modellalapú hálózatprogramozás. YANG modell lekérdezése,
NetConf használata. Kontrollerek programozása. (IL.107 és IB.111)
Zsóka Z.
2020.10.26. B3 - Log gyűjtés és elemzés: Elastic Stack (IB.111) Gazdag A.
2020.11.02. B5 - Etikus hackelés: Hálózatok felmérése sebezhetőségek szempontjából (IB.111) Bencsáth B.
2020.11.09. B1 - Tűzfalak 1: Beépített tűzfalak: IPTables, Windows FW (IB.111) Ládi G.
2020.11.16. B2 - Tűzfalak 2: Külső tűzfalak: Zorp, pfSense (online - 1. csoport) Holczer T., Ládi G.
2020.11.23. B2 - Tűzfalak 2: Külső tűzfalak: Zorp, pfSense (online - 2. csoport) Holczer T., Ládi G.
2020.11.30. B4 - Virtuális magánhálózatok létrehozása: Linux, pfSense (online - 1. csoport) Holczer T., Ládi G.
2020.12.07. B4 - Virtuális magánhálózatok létrehozása: Linux, pfSense (online - 2. csoport) Holczer T., Ládi G.