Archívum - 2020-2021-1

Archive - 2020-2021-1


Kódolás és IT biztonság (VIHIBB01)

A tárgy az üzemmérnök (BProf) informatikus képzés keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Távoktatás
A tárgy oktatását a 2020/21-es tanév őszi félévében az alábbiak szerint tervezzük:

Előadások
A jelenlegi kari utasítások szerint a tárgyat jelenléti oktatással tartjuk, az előadások időpontja csütörtök 12:15-14:00, helye IB.007. Ugyanakkor a jelenlegi COVID helyzetre és a nagy létszámra való tekintettel maximálisan támogatni szeretnénk azt, hogy a tárgy úgy is elvégezhető legyen, hogy az előadásokra nem jár be valaki. Ezért az előadásokat előre rögzítjük és video formájában elérhetővé tesszük a YouTube-on. A videókra mutató linkeket és az előadások fóliáit a kari Moodle rendszerben osztjuk meg veletek.
Az anyaggal kapcsolatos esetlegesen felmerülő kérdéseket a vihibb01@crysys.hu címre küldött e-mail-ben tehetitek fel. Ezt a tárgy minden előadója megkapja, és a megfelelő előadó fogja megválaszolni. Szükség esetén természetesen egyéni Teams meeting is kezdeményezhető, és ilyen módon lehet az előadóval szóban is konzultálni.
Kivételesen arra ösztönzünk benneteket, hogy a fenti on-line formát próbáljátok előnyben részesíteni, azaz ne járjatok be az előadásokra.

Laborok
A laborgyakorlatokat oktatási dékán-helyettesi engedéllyel távoktatás formában tartjuk meg. A laborgyakorlatok ideje kedd 14:15-16:00.
A laborgyakorlatokkal kapcsolatos információkat és segédanyagokat a tárgy Moodle oldalán fogjuk megosztani. Magukat a gyakorlatokat a BME Cloud-ban található virtuális gépeken kell majd végrehajtani, melyekre távolról is be tudtok majd lépni, az ehhez szükséges információkat időben meg fogjuk osztani veletek. A gyakorlatok alatt a Teams rendszert is használjuk, ezen keresztül hangzanak majd el a gyakorlatvezető utasításai, ezen keresztül lehet tőle kérdezni, és képernyőmegosztás segítségével tud majd a gyakorlatvezető távolról is segíteni az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. A tárgy neve a Teams rendszerben: Kódolás és IT biztonság - BMEVIHIBB01-HU.
A távolléti laborok feladatait nem csak a labor órarendi sávjában lehet majd megoldani, hanem az órarendi időpontot megelőző 1,5-2 napos időszakban is. A laborok célját szolgáló virtuális gépekre bármikor be lehet lépni. A labor segédanyagát közzétesszük lehetőség szerint vasárnap este vagy hétfőn délelőtt, és megnyitjuk a megoldások beadására szolgáló Moodle kvízt, amit kedden a labor órarendi sávjának végén fogunk lezárni. Így praktikusan vasárnap estétől a labor végéig lehet dolgozni és megoldásokat beadni. Support-ot viszont csak az órarendi sávban nyújtunk akár on-line akár jelenléti formában, illetve Teams-ben csinálunk egy csatornát, ahol lehet kérdéseket feltenni, és amelyik oktatónknak éppen lesz ideje, az esetleg ott válaszol.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja az információs és kommunikációs rendszerekben használt kódolási módszerek alapelveinek ismertetése, valamint néhány jellemző kódolási eljárás, algoritmus gyakorlati alkalmazási készségének kialakítása, különös tekintettel az IT biztonság céljait szolgáló kódolási technikákra (adatok rejtjelezése, integritásvédelme és hitelesítése). A tárgy célja továbbá az IT biztonság kódoláson túlmutató területeinek bemutatása, különböző rendszer-, hálózat- és szoftverbiztonsági problémák és az azok kiküszöbölését szolgáló módszerek alapelveinek ismertetése, és alkalmazási készség kialakítása a gyakorlatban használt védelmi megoldások kiválasztása, konfigurálása, és üzemeltetése területén.

Lecturers

Előadók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

A félév során 12 labor gyakorlatból a 8 legjobb eredményű labor összesített eredménye adja a félévvégi érdemjegy 50%-át.
Az aláíráshoz minimum 8 labor sikeres teljesítése (>=2) szükséges.

A vizsgaidőszakban

Sikeres írásbeli vizsga, mely a vizsga során maximálisan elérhető pontszám legalább 40%-ának elérését jelenti. A vizsga a félévvégi érdemjegy 50%-át adja.

A félévvégi érdemjegy számítása

0.5 * L + 0.5 * V,
ahol L a 8 legjobban sikerült labor gyakorlat összesített eredménye és V a vizsgán kapott jegy.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • csütörtök, 12:15-14:00, IE.007

Gyakorlat

Practise

  • kedd, 14:15-16:00, HSZK

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2020.09.08. Elmarad - Dékáni szünet
2020.09.10. Bevezetés az IT biztonságba Buttyán L.
2020.09.15. INTRO labor
2020.09.17. Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés Futóné Papp D.
2020.09.22. INPUT-VAL labor
2020.09.24. Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek Gazdag A.
2020.09.29. TEST labor
2020.10.01. Szoftverbiztonság - webes alkalmazások Gazdag A.
2020.10.06. WEB-INTRO labor
2020.10.08. Rosszindulatú szoftverek (malware) Bencsáth B.
2020.10.13. WEB-SRV labor
2020.10.15. Felhasználó hitelesítés és hozzáférésvédelem Ládi G.
2020.10.20. WEB-CLT labor
2020.10.22. Hálózatbiztonság Holczer T.
2020.10.27. REVERSE labor
2020.10.29. Kriptográfiai kódolás I. Buttyán L.
2020.11.03. ACC-B labor
2020.11.05. Kriptográfiai kódolás II. Buttyán L.
2020.11.10. CRYPTO labor
2020.11.12. Elmarad - TDK
2020.11.17. Elmarad
2020.11.19. Veszteség mentes forráskódolás Vajda I.
2020.11.24. PENT-B labor
2020.11.26. Veszteséges forráskódolás Vajda I.
2020.12.01. COMPRESS+MEDIA labor
2020.12.03. Csatornakódolás Vajda I.
2020.12.08. ECC labor
2020.12.10. Kulcsmenedzsment Buttyán L.