Archívum - 2019-2020-1

Archive - 2019-2020-1


Kódolás és IT biztonság (VIHIBB01)

A tárgy az üzemmérnök (BProf) informatikus képzés keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja az információs és kommunikációs rendszerekben használt kódolási módszerek alapelveinek ismertetése, valamint néhány jellemző kódolási eljárás, algoritmus gyakorlati alkalmazási készségének kialakítása, különös tekintettel az IT biztonság céljait szolgáló kódolási technikákra (adatok rejtjelezése, integritásvédelme és hitelesítése). A tárgy célja továbbá az IT biztonság kódoláson túlmutató területeinek bemutatása, különböző rendszer-, hálózat- és szoftverbiztonsági problémák és az azok kiküszöbölését szolgáló módszerek alapelveinek ismertetése, és alkalmazási készség kialakítása a gyakorlatban használt védelmi megoldások kiválasztása, konfigurálása, és üzemeltetése területén.

Lecturers

Előadók

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

A félév során 12 labor gyakorlatból a 8 legjobb eredményű labor összesített eredménye adja a félévvégi érdemjegy 50%-át.
Az aláíráshoz minimum 8 labor sikeres teljesítése (>=2) szükséges.

A vizsgaidőszakban

Sikeres írásbeli vizsga, mely a vizsga során maximálisan elérhető pontszám legalább 40%-ának elérését jelenti. A vizsga a félévvégi érdemjegy 50%-át adja.

A félévvégi érdemjegy számítása

0.5 * L + 0.5 * V,
ahol L a 8 legjobban sikerült labor gyakorlat összesített eredménye és V a vizsgán kapott jegy.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • csütörtök, 12:15-14:00, IB.025

Gyakorlat

Practise

  • kedd, 14:15-16:00, HSZK

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2019.09.10. WEB-INTRO labor
2019.09.12. ELMARAD (egyetemi sportnap)
2019.09.17. WEB-SRV labor
2019.09.19. Bevezetés az IT biztonságba Buttyán L.
2019.09.24. WEB-CLT labor
2019.09.26. Szoftverbiztonság - webes alkalmazások Gazdag A.
2019.10.01. ELMARAD (Sch Qpa)
2019.10.03. Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek Gazdag A.
2019.10.08. INPUT-VAL labor
2019.10.10. Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés Futóné Papp D.
2019.10.15. TEST labor
2019.10.17. Rosszindulatú szoftverek (malware) Bencsáth B.
2019.10.22. REVERSE labor
2019.10.24. Felhasználó hitelesítés és hozzáférésvédelem Ládi G.
2019.10.29. ACC-B labor
2019.10.31. Hálózatbiztonság Holczer T.
2019.11.05. PENT-B labor
2019.11.07. Kriptográfiai kódolás I. Buttyán L.
2019.11.12. ELMARAD (TDK)
2019.11.14. Kriptográfiai kódolás II. Buttyán L.
2019.11.19. CRYPTO labor
2019.11.21. Veszteség mentes forráskódolás Vajda I.
2019.11.26. COMPRESS labor
2019.11.28. Veszteséges forráskódolás Vajda I.
2019.12.03. MEDIA labor
2019.12.05. Csatornakódolás Vajda I.
2019.12.10. ECC labor
2019.12.12. Kulcsmenedzsment Buttyán L.