Archívum - 2018-2019-2

Archive - 2018-2019-2


Hálózatbiztonság (VIHIMB00)

A tárgy az IT biztonság MSc mérnök-informatikus mellékspecializáció keretén belül kerül előadásra a tavaszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos tudnivalókat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy részletes betekintést nyújt a számítógép-hálózatok biztonsági problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe, valamint a különböző hálózatok üzemeltetési gyakorlatában használt hálózatbiztonsági technikák és eszközök működésébe. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a hálózatok biztonságos üzemeltetésének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas biztonsági megoldások kiválasztását, integrálását, továbbfejlesztését, és üzemeltetését, valamint új megoldások tervezését. A tárgy megalapozza továbbá a hálózatok biztonsági tesztelése (ethical hacking) módszereinek elsajátítását és alkalmazását.

Lecturers

Előadók

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

2 db házi feladat.

A vizsga időszakban

Szóbeli vizsga.
Moodle

A félévvégi érdemjegy számítása

P = HF1 + HF2 + V + E , ahol HF1 és HF2 a házi feladatokra kapott pontok (max 20+20 pont), V pedig a szóbeli vizsgán kapott pont (max 60 pont), míg E a kiugrókon szerzett extra pont (kiugrónként max 1 pont). HF1, HF2 és V mindegyike legalább elégséges kell legyen .
Ponthatárok:
- jeles: P >= 85 pont
- jó: P >= 70 pont
- közepes: P >= 55 pont
- elégséges: P >= 40 pont
- elégtelen: P < 40 pont.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • kedd, 10:15-12:00, E406

Gyakorlat

Practise

  • csütörtök, páros hét 10:15-12:00, QBF11

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Előadások

Lectures

Dátum Téma Előadó
Date Topic Lecturer
2019.02.05. Network penetration testing Bencsáth B.
2019.02.12. Network penetration testing 2. Bencsáth B.
2019.02.14. Ethical hacking tools, demos Bencsáth B.
2019.02.19. Network infrastructure security Bencsáth B.
2019.02.26. Firewall Holczer T.
2019.02.28. Windows firewall Ládi G.
2019.03.05. IDS,IPS, SIEM Holczer T.
2019.03.12. Security of Routing Protocols Ládi G.
2019.03.14. TOR Bencsáth B.
2019.03.19. ELMARAD
2019.03.21. ELMARAD
2019.03.26. Spam filtering, detection of DoS attacks Bencsáth B.
2019.04.02. Botnets Bencsáth B.
2019.04.04. Network device setup Holczer T.
2019.04.09. Layer 2 security Holczer T.
2019.04.16. Industrial control network security Holczer T.
2019.04.18. Honeypots and sandbox Holczer T.
2019.04.23. Vehicular network security Holczer T.
2019.04.30. VPN Ládi G.
2019.05.02. VPN Solutions Ládi G.
2019.05.07. Logging, Zmap, Network forensics Holczer T.
2019.05.14. Smart home testbed Bencsáth B.
2019.05.16. Feedback on homeworks Bencsáth B., Holczer T.

Korábbi évek

Previous Years