Hálózat és biztonság laboratórium (VIHIBC01)

A tárgy a Hálózat és biztonság üzemmérnök-informatikus specializáció keretén belül kerül megtartásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja a specializáció tárgyaiban (Gyakorlati hálózatbiztonság és Számítógép hálózatok a gyakorlatban) megszerzett hálózatkonfigurációs és hibafeltárási ismeretek önálló gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók a gyakorlat szintjén megértsék az alapvető hálózatüzemeltetési és feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök működését és hatékony alkalmazásuk feltételeit.
A tantárgy alkalmazás szinten oktatja az alapvető hálózatüzemeltetési feladatok elvégzésére szolgáló, illetve és hálózatbiztonsággal kapcsolatos eszközök megoldásorientált alkalmazását. Alkalmazás szinten oktatja a hálózati hibák felismerésének, behatárolásának és elhárításának gyakorlati eszközeit és módszereit, valamint azok megoldásorientált alkalmazását.

Lecturers

Oktatók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

Mind a hálózatos, mind a biztonsági tematikájú laborok (összesen 10) sikeres teljesítése (beugró, feladatmegoldás, jegyzőkönyv). A szorgalmi időszakban, előre meghatározott időpontokban maximum két mulasztott, vagy sikertelen labor pótolható. Labor javító jelleggel nem ismételhető.

A félévvégi érdemjegy számítása

A félév végi jegy a jegyőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • hétfő, 08:15-12:00, IL.107 (Cisco labor) és/vagy IB.111

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Beosztás

Schedule

Dátum Téma Előadó
2023.09.11. H1 - Hálózat kábelezése. Switchek, routerek és PC-k alapbeállításai.
Hálózati címek tervezése és hozzárendelése. (IL.107)
Zsóka Z.
2023.09.18. H2 - VLAN-ok és trunk-ök konfigurálása. Redundáns hálózatok. (IL.107) Zsóka Z.
2023.09.25. H3 - VLAN-ok közötti átjárás megoldása. Statikus routing konfigurálása, hibakeresése. (IL.107) Zsóka Z.
2023.10.09. H4 - EIGRP konfigurálása, hibakeresése. OSPF routing konfigurálása, hibakeresése. (IL.107) Zsóka Z.
2023.10.16. H5 - Automatikus címzés (DHCP, SLAAC) beállítása, hibakeresése. Címfordítás (NAT) konfigurálása, hibakeresése. (IL.107) Zsóka Z.
2023.10.30. B3 - Log gyűjtés és elemzés: Elastic Stack (IB.111) Gazdag A., Ládi G., Holczer T.
2023.11.06. B5 - Etikus hackelés: Hálózatok felmérése sebezhetőségek szempontjából (IB.111) Bencsáth B., Nagy R.
2023.11.13. B1 - Tűzfalak 1: Beépített tűzfalak: IPTables, Windows FW (IB.111) Ládi G., Bencsáth B.
2023.11.20. B2 - Tűzfalak 2: Külső tűzfalak: Zorp, pfSense (IB.111) Nagy R., Holczer T.
2023.11.27. B4 - Virtuális magánhálózatok létrehozása: Linux, pfSense (IB.111) Holczer T., Ládi G.

Korábbi évek

Previous Years