Kódolás és IT biztonság (VIHIBB01)

A tárgy az üzemmérnök (BProf) informatikus képzés keretén belül kerül előadásra az őszi félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a kar szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos adminisztratív információkat, és egyéb fontos tudnivalókat lehet elérni.

Célkitűzés

Objectives

A tárgy célja az információs és kommunikációs rendszerekben használt kódolási módszerek alapelveinek ismertetése, valamint néhány jellemző kódolási eljárás, algoritmus gyakorlati alkalmazási készségének kialakítása, különös tekintettel az IT biztonság céljait szolgáló kódolási technikákra (adatok rejtjelezése, integritásvédelme és hitelesítése). A tárgy célja továbbá az IT biztonság kódoláson túlmutató területeinek bemutatása, különböző rendszer-, hálózat- és szoftverbiztonsági problémák és az azok kiküszöbölését szolgáló módszerek alapelveinek ismertetése, és alkalmazási készség kialakítása a gyakorlatban használt védelmi megoldások kiválasztása, konfigurálása, és üzemeltetése területén.

Lecturers

Oktatók

Kiadott anyagok

Course materials

A kiadott anyagokat a Moodle rendszeren keresztül lehet letölteni.

The course materials can be downloaded from the Moodle sytem.

Követelmények

Requirements

A szorgalmi időszakban

A félév során 12 labor gyakorlatból a 8 legjobb eredményű labor összesített eredménye adja a félévvégi érdemjegy 50%-át.
Az aláíráshoz minimum 8 labor sikeres teljesítése (>=2) szükséges.

A vizsgaidőszakban

Sikeres írásbeli vizsga, mely a vizsga során maximálisan elérhető pontszám legalább 40%-ának elérését jelenti. A vizsga a félévvégi érdemjegy 50%-át adja.

A félévvégi érdemjegy számítása

0.5 * L + 0.5 * V,
ahol L a 8 legjobban sikerült labor gyakorlat összesített eredménye és V a vizsgán kapott jegy.

Órák ideje és helye

Time and location of classes

Előadás

Lecture

  • csütörtök, 12:15-14:00, QBF.09

Gyakorlat

Practise

  • kedd, 8:15-10:00, HSZK (R4I, R4J, R4K, R4L)

Konzultáció

Megbeszélés szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

Office hours

Please contact the lecturer to schedule an appointment.

Beosztás

Schedule

Dátum Téma Előadó
2023.09.05. Elmarad
2023.09.07. Bevezetés az IT biztonságba Buttyán L.
2023.09.12. Elmarad
2023.09.14. Szoftverbiztonság - fejlesztés, tesztelés Gazdag A.
2023.09.19. Bevezető gyakorlatok (INTRO)
2023.09.21. Szoftverbiztonság - alacsony szintű nyelvek Nagy R.
2023.09.26. Input validáció labor (INPUT-VAL)
2022.09.28. Szoftverbiztonság - webes alkalmazások Gazdag A.
2023.10.03. Szoftvertesztelés labor (TEST)
2023.10.05. Felhasználó hitelesítés és hozzáférésvédelem Ládi G.
2023.10.10. Web biztonság labor - szerver oldal (WEB-SRV)
2023.10.12. Hálózatbiztonság Holczer T.
2023.10.17. Web biztonság labor - kliens oldal (WEB-CLT)
2023.10.19. Rosszindulatú szoftverek Bencsáth B.
2023.10.24. Hálózati forgalom elemzés (PCAP)
2023.10.26. Kriptográfiai kódolás I. Biczók G.
2023.10.31. Hozzáférésvédelem, jogosultságok labor (ACC-B)
2023.11.02. Kriptográfiai kódolás II. Buttyán L.
2023.11.07. Ethical hacking, logelemzés labor (PENT-B)
2023.11.09. Veszteség mentes forráskódolás Vajda I.
2023.11.14. Malware-elemzés labor (MALWARE)
2023.11.16. Elmarad (TDK)
2023.11.21. Kriptográfia labor (CRYPTO)
2023.11.23. Veszteséges forráskódolás Vajda I.
2023.11.28. Forráskódolás labor (COMPRESS+MEDIA)
2023.11.30. Csatornakódolás Vajda I.
2023.12.05. Csatornakódolás labor (ECC)
2023.12.07. Konzultáció 13:00-14:30-ig az IE.429-ben. Tbd

Korábbi évek

Previous Years