Adatbiztonság (BMEVIHIM102)

A tárgy az informatikus MSc képzés alaptantárgya. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Errõl az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrissebb adminisztratív információkat, az elõadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelõen ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.

Korábbi adatlapok

2011 tavasz
2012 tavasz
2013 tavasz
2014 tavasz

A tárgy oktatói

A tantárgyért felelős személy: Dr. Vajda István, egyetemi tanár

További Oktatók:

Célkitűzés

A korszerû informatikai és távközlési rendszerek által kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetõt adjon azokról az alapmódszerekrõl, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Ezen alapmódszerek közül nagy hangsúlyt kapnak az algoritmikus módszerek, melyeknek mind elméleti hátterét, mind gyakorlati alkalmazásait részletesen áttekintjük.

Követelmények

A szorgalmi idõszakban 3 kis zárthelyi és 1 nagy zárthelyi.
A félévvégi aláírás feltétele a nagy zárthelyi és két kis zárthelyi eredménye legalább 2-es legyen
A vizsgaidõszakban N/A
A félévvégi érdemjegy számítása A végsõ jegy számításakor a két legjobb kis ZH összesen 40%, a nagy ZH 60% súllyal számít. Az átlagot a megszerzett jegyekbõl számítjuk, legalább 2.0 átlagot el kell érni, a végsõ jegy pedig a kerekítés szabályai szerint adódik. Tehát: átlag = (két legjobb kis ZH jegyeinek átlaga)*0.4 + (nagy ZH jegy)*0.6, jegy = átlag >= 2 ? round(átlag) : 1.

Pótlási lehetõségek

A szorgalmi idõszakban lásd követelmények
A félévvégi aláírás pótlásának feltétele lásd követelmények
A vizsgaidõszakban lásd követelmények

Idő- és terembeosztás (2015 tavasz)

Időpont Hely
hétfő, 16:15-19:00 IB.025

Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.

Előadások/gyakorlatok anyagai

Időpont Téma Fájlok
02.09. Introduction (Buttyán L.) handouts_01_Introduction.zip
02.16. Authentication and Access Control (Buttyán L.) handouts_02_Auth-AC.zip
02.23. Malware (Buttyán L.) handouts_03_Malware.zip
03.02. Software security issues (Pék G.) handouts_04_MermoyErrors.zip
10K students
BOF intro slides, video
BOF basic slides, video
BOF real slides, video
BOF countermeasures, video
03.09. Developing secure applications (Papp D.) handouts_05_SecureProgramming.zip
03.16. 1. kis ZH + Network intrusion techniques (Bencsáth B.) handouts_06_NetIntrusionTechnics.zip
03.23. Firewalls and IDS/IPS systems (Holczer T.) handouts_07_FirewallsIDS.zip
03.30. Web security (Molnár G.) handouts_08_WebSecurity.zip
04.06. --- elmarad (Húsvét) ---  
04.13. Symmetric key cryptography (Vajda I.) intro.pdf, secret.pdf
04.20. 2. kis ZH + Asymmetric key cryptography (Vajda I.) public.pdf
04.27. Basic cryptographic protocols I (Vajda I.) proto1.pdf
05.04. Basic cryptographic protocols II (Vajda I.) proto2.pdf, fogalmak.pdf
05.11. 3. kis ZH + Secure communication protocols (Buttyán L.) handouts_10_SecureCommProtocols.zip

Kapcsolódó irodalom

Vizsga- és ZH időpontok

*
ZH Időpont Terem Megoldások Eredmények Megtekintés
1. kis ZH 2015. március 16., 16:15-17:00 IB.025   Eredmények Eredmények
2. kis ZH 2015. április 20., 16:15-17:00 IB.025   Eredmények Eredmények 05.11. 15:00 IE429
Nagy ZH 2015. május 7., 18:00-19:30 E1B Megoldás Eredmények 05.11. 15:00 IE429
3. kis ZH 2015. május 11., 16:15-17:00 IB.025   Eredmények 05.18. 13:00 IE429
Pót ZH 2015. május 12., 16:00-17:30 IE.007   Eredmények 05.18. 13:00 IE429
Pótpót ZH (kizárja a 21.-i alkalmat) 2015. május 19., 10:00-11:30 IE.007   Eredmények 05.26. 13:00-14:00 IE429
Pótpót ZH 2. (kizárja a 19.-i alkalmat) 2015. május 21., 10:30-12:00 IB.110   Eredmények 05.26. 13:00-14:00 IE429

Korábbi kis és nagy ZH feladatok